Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer

[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:SV] [cle1: SECONDES Lang:SV]

Citroën föredrar Total

CITROËN OCH TOTAL, ETT 45-ÅRIGT SAMARBETE:

TOTAL och CITROËN har samarbetat ända sedan 1968 genom exklusiva partnerskapsavtal kring motorsport, forskning och utveckling, eftermarknad och annat...

Forskning och utveckling

Citroën och Total, ett 45-årigt samarbete – Forskning och utveckling

Sedan slutet av 1960-talet, då Total utvecklade ett smörjmedel för DS som eliminerade problem med tändning och igensättning, har de två koncernerna samarbetat genom att ta fram smörjmedel anpassade efter Citroëns motorer för att göra produkterna ännu mer ekonomiska och miljövänliga. 

Tillverkning

Citroën och Total, ett 45-årigt samarbete - Tillverkning

Sedan partnerskapet inleddes 1968 har Total bidragit till Citroëns industriella tillverkning över hela världen genom att tillhandahålla ett stort sortiment av smörjmedel för bilar, till exempel motoroljor, smörjfett och fjädringsoljor.   

Eftermarknad

Citroën och Total, ett 45-årigt samarbete - Eftermarknad

Citroën rekommenderar smörjmedel från Total inom sina distributionsnätverk. Produkterna har utvecklats särskilt för Citroëns motorer och följer PSA PEUGEOT CITROËNs standarder för utsläpp av föroreningar.  

Motorsport

Citroën och Total, ett 45-årigt samarbete - Motorsport

Styrkan i samarbetet mellan Total och Citroën framgår extra tydligt inom motorsporten. Från 1969 års rally till det uppmärksammade världsmästerskapet i rally år 2012 har Total kunnat testa sina smörjmedel under extrema förhållanden och ge Citroëns bilar optimala prestanda.


MOTOROLJOR FRÅN TOTAL

Citroën rekommenderar Totals sortiment av syntetiska och mineralbaserade oljor som smörjmedel till sina motorer.

Mer information om Totals sortiment av motoroljor finns nedan:

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 är en motorolja utvecklad med syntetteknik som ger optimalt skydd mot motorslitage och igensättning.

Den ger bränslebesparingar på 4,2 %*, vilket motsvarar 1 000 km i bränsleförbrukning för varje utfört oljebyte efter 25 000 km.

Smörjmedlet har en särskild sammansättning för motorer, med bland annat den senaste generationens utsläppsbegränsande system, och förlänger livslängden för efterbehandlingssystem.

Citroën och Total, ett 45-årigt samarbete - TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30

Syntetteknikoljan Low SAPS** TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 har utvecklats särskilt för motorer från Citroën. Den avancerade tekniken ger lägre bränsleförbrukning och gör att de utsläppsbegränsande systemen fungerar optimalt.

 • Skyddar efterbehandlingskomponenter, förbättrar partikelfiltrets effekt och förlänger filtrens livslängd.
 • Minskar bränsleförbrukningen utan att föraren behöver ändra sin körstil. 
 • Minskar CO2-utsläppen och utsläppen av föroreningar.
Citroën och Total, ett 45-årigt samarbete - TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30

Syntetteknikoljan TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 har anpassats för de mest krävande användningsområdena och kompenserar effektivt för smörjmedlens vanligaste begränsningar.

 • Perfekt för alla typer av användningsområden, även de mest krävande.
 • Uppvisar bättre viskositet vid kyla, för att underlätta start.
 • Har rengörande och antioxiderande egenskaper som håller motorn ren.
 • Utvecklad för Citroëns mest högpresterande bensin- och dieselmotorer utan partikelfilter.
Citroën och Total, ett 45-årigt samarbete - TOTAL QUARTZ 9000 5W-40

Det syntetiska smörjmedlet TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 är anpassat för de mest krävande användningsområdena och säkerställer:

 • en renare motor,
 • motorskydd mot alla typer av slitage,
 • bättre motstånd mot effekter av temperaturförändringar.
Citroën och Total, ett 45-årigt samarbete - TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Den mineralbaserade motoroljan TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 är perfekt för de vanligaste användningsområdena.

 • Skyddar mot motorslitage.
 • Förhindrar igensättning i känsliga delar.
Citroën och Total, ett 45-årigt samarbete - TOTAL QUARTZ 5000 15W-40

Smörjmedel är viktiga för att din bil ska fungera som den ska.

Vissa oljor som framställts med syntetteknik kan dessutom:

 • Minska CO2-utsläppen genom att sänka bränsleförbrukningen.
 • Optimera de utsläppsbegränsande komponenternas funktion, till exempel den katalysatorer och partikelfilter.

För att säkerställa optimala prestanda anges i serviceboken vilken olja som passar bäst vid oljebyte. Genom att använda rätt olja förlänger du bilens livslängd.

 • Minskar friktionen.
 • Begränsar slitaget av rörliga motordelar (vevstakar, kolvar osv.).
 • Kyler ned motorn effektivt.
 • Håller motorn ren och skyddar mot rost.
 • Underlättar start av rörliga motorkomponenter.
 • Garanterar start vid alla temperaturer.

Vid exklusiv användning av smörjmedel från Total som följer Citroën-specifika standarder höjs motorns effektivitet samtidigt som motorns och partikelfiltrens livslängd förlängs och bränsleförbrukningen minskar.


måste du regelbundet byta motoroljan med ett nytt smörjmedel som följer Citroëns standarder. På så sätt eliminerar du föroreningar som uppstår när motorn används och ser samtidigt till att motor och avgassystem håller länge.

När du kontrollerar oljenivåerna ska bilen vara parkerad på en plan yta och motorn ska vara kall. Kontrollera oljan efter varje 2 000 mil eller efter längre resor.

1. Dra ut provstickan.
2. Rengör stickan med en trasa. Sätt tillbaka den igen, vänta några sekunder och dra sedan ut den igen.
3. Kontrollera nivån med hjälp av markeringarna ”Min” och ”Max”.
4. Tillsätt olja om nivån är under ”Max”.
5. Tillsätt lite olja i taget.
6. Kontrollera nivån igen och upprepa åtgärden tills nivån har nått ”Max” – men inte högre.
7. Sätt tillbaka provstickan.

Motoroljan behöver bytas regelbundet och oljefiltret ska bytas vid varje oljebyte. Använda smörjmedel ska hällas i en sluten behållare för återvinning.


Top