Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer

[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:SV] [cle1: SECONDES Lang:SV]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WWW.CITROEN.SE, MYCITROËN, OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Innehåll, funktion och ansvarsbegränsning

www.citroen.se publiceras av FSC Bilar AB, generalagent för Citroën i Sverige, organisationsnummer 5560489337, 194 04 Upplands Väsby, och är avsedd att ge personlig information till användarna. Åtkomst och användning av webbplatsen omfattas av följande villkor, där det också framgår hur personuppgifter behandlas. För information om cookies se länk i sidfoten av webplatsen.

 

FSC Bilar AB tillhandahåller hemsidan och svarar för innehållet och hemsidans funktion. FSC Bilar förbehåller sig rätten till ändringar i produkt och pris och reserverar sig för eventuella faktafel. Bildmaterialet som till större delen är hämtat från Citroëns internationella produktion visar bilar som ofta är extrautrustade och ibland med utrustning som inte marknadsförs på den svenska marknaden. Citroën strävar efter att hemsidan ska vara uppdaterad och att bästa åtkomst och funktionalitet säkerställs. Citroën kan dock inte lämna några garantier i dessa hänseenden och friskriver sig från ansvar för eventuella fel, brister eller förseningar i/av informationen och/eller tjänsterna.

 

Behandling av personuppgifter

FSC Bilar AB (generalagent för Citroën i Sverige) behandlar dina personuppgifter elektroniskt för att underlätta Ditt besök på hemsidan samt för information, service och administration av marknadskontakter och garantier. De uppgifter som behandlas är t ex namn, adress, uppgifter om bilen och dess utrustningsnivå och service, tillbehörs- och reservdelsinköp, finansierings- och försäkringstjänster samt ev. andra liknande uppgifter. I de fall du lämnar uppgifter själv, lämnar du ett särskilt samtycke till att Citroën Sverige och/eller Återförsäljarbolagen får använda e-post/sms för marknadskontakter med Dig.

 

Uppgifterna används för planering, genomförande, rapportering och uppföljning av Citroëns kontakter med Dig i service- informations- och marknadsföringssyfte. Uppgifterna används även om det av säkerhetsskäl skulle bli nödvändigt att återkalla ett fordon för utbyte av någon komponent i bilen, samt för statistik hos Citroën eller vid branschorganisationen Bil Sweden.

 

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med Dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till auktoriserad återförsäljare av märket Citroën och/eller till utvalda samarbetspartners, såsom försäkrings- och finansieringsföretag.

 

Citroën inhämtar uppgifter direkt från Dig samt uppdaterar och kompletterar Dina personuppgifter via andra register, främst från Centrala Bilregistret och från de auktoriserade återförsäljarbolagen. Den auktoriserade återförsäljaren av märket Citroën i det marknadsområde Du bor registrerar också Dina personuppgifter, huvudsakligen i samma syfte som FSC Bilar AB. Återförsäljaren inhämtar uppgifterna från vårt Bilägar- och Beståndsregister och direkt från Dig vid Dina kontakter med företaget. Det gäller i första hand namn- och adressuppgifter, men även uppgifter om verkstadsbesök, service och reservdelsköp.

 

Personuppgifter lagras och används under den tid de är aktuella och Du har en relation med Citroën antingen genom att du äger en Citroën eller anmält Dig för information eller tjänster via Citroën.se. Ett lämnat samtycke är giltigt till dess du själv säger upp det.

 

Du har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla ett samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring. Du ska vända Dig till: citroen@strd.se Rättelse och spärr rapporteras även till Din återförsäljare.

 

Särskilt gällande MyCITROËN
MyCitroën ger möjlighet för kunder att logga in och skapa ett eget konto. Kontot innefattar följande; genom att registrera din bilmodell på ditt MyCitroën konto får du en översikt över de tjänster som är kopplade till din bil exempelvis när nästa service ska utföras, uppdatering av kartor till navigationssystemet, fordonsdokument som instruktionsböcker, erbjudanden från tillbehörswebbshopen mm. MyCITROËN omfattas också av de generella användarvillkor för webbplatsen www.citroen.se. Genom att registrera dig på MyCITROËN accepterar du dessa olika villkor i dess helhet.

 

Registrering till MyCitroën

www.citroën.se finns formulär för registrering. Fyll i de obligatoriska uppgifterna, läs igenom villkoren för användning av webbplatsen och MyCITROËN samt acceptera genom att klicka i kryssrutan.

 

Därefter får du ett e-postmeddelande från Citroën med en uppmaning om att aktivera ditt konto. Du aktiverar kontot genom att klicka på länken i e-postmeddelandet. Kom ihåg att genomföra aktiveringen inom 20 dagar, annars raderas dina uppgifter. När du har aktiverat kontot skickas du vidare till en sida där du måste ange det lösenord som du valde i föregående steg.

 

Du kan när som helst komplettera eller ändra dina uppgifter. Om du väljer att ändra den e-postadress som du använde vid registreringen kommer ett e-postmeddelande att skickas till den nya adressen för att bekräfta att den är giltig. Du bekräftar den nya e-postadressen genom att klicka på länken i meddelandet. Den nya adressen registreras inte förrän du har bekräftat den på detta sätt.

 

Du kan när som helst välja att avsluta ditt konto. I sådana fall raderas alla de personuppgifter som är hänförliga till kontot.

 

Innehåll

Som användare av MyCitroën får du tillgång till olika typer av innehåll, t.ex. information om Citroëns produkter och tjänster samt erbjudanden. En del av innehållet är personligt och kräver att du anger uppgifter om dig själv eller ditt/dina fordon. Vissa delar av den information du hittar på MyCITROËN påverkas alltså av information som du själv uppger. Gällande behandlingen av personuppgifter, se nedan.

 

I vissa fall skickar Citroën Sverige ett e-postmeddelande till dig med särskild information till Dig personligen.

 

De uppgifter och preferenser som du uppger kan komma att användas för att skicka personliga erbjudanden till dig via ditt användarkonto.

 

Om en Återförsäljare av Citroën skickar ett erbjudande till dig via ditt användarkonto är denna återförsäljare ensamt ansvarig för detta erbjudande, och Citroën Sverige kan inte i något fall hållas ansvarigt för detta.

 

Du kan inte reservera eller beställa produkter eller tjänster via MyCITROËN.

 

Särskild varning angående innehållet på fordonets ”instrumentpanel” när du är ansluten till MyCitroën

De serviceintervall som anges gäller för personbilar som är avsedda för privat användning och är alltså inte anpassade för någon annan typ av fordon eller användning. Intervallen (och i förekommande fall tillhörande varningar) beräknas utifrån de uppgifter som du som användare har angett: användningsförhållanden (grundinställningen är normala användningsförhållanden), fordonets kilometerantal, årligt kilometerantal samt uppgifter om tidigare åtgärder som har utförts på fordonet.  Om du inte anger något årligt kilometerantal kommer denna uppgift att beräknas utifrån det eller de senaste uppmätta kilometerantal som du har angett. Det åligger dig som användare att regelbundet kontrollera de uppgifter om kilometerantal och årligt kilometerantal som du har angett och vid behov korrigera dem i enlighet med den faktiska användningen av fordonet. I annat fall finns det en risk att de serviceintervall och varningar som visas är felaktiga. Om en registrerad underhållsåtgärd blir försenad förlänger systemet automatiskt nästa serviceintervall, dock utan att användaren befrias från ansvar för denna försening. Vid kraftig försening kan den information som presenteras alltså vara olämplig.

 

Intervallen för obligatorisk besiktning beräknas på följande sätt: första besiktningen inom fyra år efter leveransdatum, därefter kontrollbesiktning vartannat år.

 

Om du inte registrerar några tidigare åtgärder som har utförts på fordonet förutsätter systemet att tidigare underhållsåtgärder och kontrollbesiktningar har genomförts i enlighet med tillverkarens rekommendationer och gällande regler. Om en varning visas kommer den att bli kvar tills du har registrerat den motsvarande åtgärden. Listan över tidigare åtgärder som har utförts på fordonet upprättas utifrån de uppgifter som du har angett.

 

Det är bara intervallen för nästa underhållsåtgärd och kontrollbesiktning som visas, inte de därpå följande.

 

Den information som förmedlas via systemet ges endast som en upplysning. Du måste fortfarande använda dig av alla tillgängliga medel för att försäkra dig om att du följer tillverkarens rekommendationer för underhåll samt reglerna för besiktning.

Top