COVID19-information

LÄS MER

PSA Peugeot Citroën bekräftar att utsläppen från koncernens bilmodeller till fullo överensstämmer med lagkraven och tar initiativet att publicera förbrukningssiffror för verklig körning i samarbete med en oberoende part.


I ljuset av den pågående debatten i media om utsläpp och diesel som påverkar hela bilindustrin, skulle PSA Peugeot Citroën vilja ge fördjupad information till sina kunder, investerare och andra intressenter.


PSA Peugeot Citroën försäkrar att koncernens fordon inte vid något tillfälle har försetts med mjukvara eller system som är avsedda att läsa av utsläppstester och aktivera ett särskilt system för efterbehandling av kväveoxid (NOx), vilket sedan skulle avaktiveras vid förhållanden som gäller vid verklig körning.


PSA Peugeot Citroën var den första biltillverkaren som införde ”BlueHDi” SCR-teknologin (Selective Catalytic Reduction), i alla sina personbilar med Euro6-dieselmotorer. Denna utsläppsteknologi, som koncernen har över hundra patent på, är den mest effektiva teknologin för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) enligt flera publikationer.


I samma anda uppfann och införde PSA Peugeot Citroën partikelfiltret elva år innan införandet av Euro 5-standardeni januari 2011 som då blev ett lagkrav för alla biltillverkarna.
I sin strävan att behålla kundernas förtroende tar PSA Peugeot Citroën initiativ till att:

  • Snarast möjligt publicera bränsleförbrukning vid verklig körning för sina bilar, där mätvärdena kontrolleras av en oberoende part, som tillägg till förbrukningen enligt nuvarande lagstadgade körcykel.
  • Anpassa det tekniska testförfarandet i enlighet med den framtida WLTP*-proceduren, som bättre motsvarar förhållandena vid verklig körning.

*Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure

Top