Den pekkänsliga 7-tumsskärmen kan fås på följande modeller:

Top