Hoppa till innehåll
Hållbar utveckling

CITROËN TÄNKER PÅ HÅLLBAR UTVECKLING

Från fordonsdesign till återvinning

Teamen på Citroën arbetar hårt för att hålla bilarnas miljöpåverkan till ett minimum genom att övervaka förbrukning, CO2-utsläpp och föroreningar. Vi är också försiktiga med att använda naturresurser och verkar för att öka återvinningen och mycket annat.

  • Vi tänker på miljöfrågorna redan i designstadiet för våra produkter och tjänster.
  • Vi tillämpar en cirkulär ekonomi som inbegriper både återvinning och återanvändning av material.

DESIGN

För oss handlar miljövänlig design om att säkerställa att vi gör framsteg på området för hållbar rörlighet och går längre i vår strävan än vad bilindustrins miljöregler föreskriver. På Citroën märkts detta genom att en stor del av vår forskning och innovation läggs på ren teknik och miljövänliga material.

TILLVERKNING

Citroën tillverkar koldioxidsnåla fordon med hjälp av ett industriellt verktyg som kan kontrollera dess påverkan och återkoppla om viktiga miljöfrågor.

EFTERMARKNAD

För att uppmuntra försäljningsställen och verkstäder att vidta åtgärder för bättre avfallshantering, startar Citroën olika initiativ för återvinning och värdering av avfall.

ÅTERVINNING

Citroën arbetar hårt för att göra sin återvinningsprocess effektivare genom att designa produkter som är hållbara redan från början. Målet med detta är också att minska mängden avfall som produceras under tillverkning, användning och återvinning av fordon.