COVID19-information

LÄS MER

BERÄKNA HUR MYCKET DU SPARAR MED EN ELBIL FRÅN CITROËN

Fördelarna är många när du kör elektriskt från Citroën. Här kan du räkna ut hur mycket du sparar varje år genom skatt, bränsle och servicekostnader när du väljer någon av våra elbilar.

Beräkningarna är baserade på förbrukning, serviceavtal och skatt på bensindriven bil i motsvarande storlek. Besparingsjämförelsen för CO2-utsläpp är ungefärliga och beräknade på flygresa för 1 person. Elförbrukningen är beräknad på att laddning sker via laddbox i hemmet, för en uppskattad kostnad på 1,50 kr/hWh.

Top