COVID19-information

LÄS MER

Finasieringslösningar för företag

Citroën har olika lösningar för att du som företagskund ska få den finansiering som passar just dig bäst.

Citroën Finans har attraktiva lösningar för dig när det är dags att köpa din bil.

Citroën Finans är ett samarbete mellan Citroën Sverige och Nordea Finans Sverige. Nordea Finans Sverige är kreditgivare.

Dessa fördelar får du om du väljer att finansiera en ny eller begagnad Citroën via Citroën Finans:

 • Du slipper att själv ligga ute med hela summan för bilen.
 • Du behöver inte betala höga räntor för blancolån i banken och bilen ligger som säkerhet för ditt lån.
 • Du undviker att låta kreditutrymmet i din bostad försvinna till konsumtion och du slipper även höga kostnader för pantbrev, värdering och nya inteckningar.

Funderar du på att leasa en bil via ditt företag?

Leasing är ett enkelt sätt att finansiera bilen. Genom att låta ditt företag leasa den bil du behöver får företaget en enkel och smidig finansieringsform. Leasing belastar varken ditt företags balansräkning eller checkkredit.

Så här enkelt är det att leasa en bil

 1. Du väljer en bil som du vill leasa från din bilhandlare.
 2. Bilhandlaren gör en kreditbedömning direkt och vid godkänd ansökan upprättas ett leasingavtal.
 3. Ditt företag får bilen och leveransgodkänner den.
 4. Citroën Finans, som äger bilen, blir fakturerad av din bilhandlare och betalar fakturan efter ditt företags leverans- och betalningsgodkännande.
 5. Ditt företag betalar överenskommen leasingavgift månads- eller kvartalsvis i förskott till Citroën Finans.

Villkor för leasing

 • Leasingtiden anpassas till hur bilen används. En vanlig leasingtid ligger mellan 2 och 5 år.
 • Restvärdet på bilen kan anpassas. Vanligtvis ligger det mellan 20–50 % av köpeskillingen.
 • Leasingavgiften beräknas efter annuitetsmetoden vilket innebär att du betalar samma belopp varje betalningstillfälle, under förutsättning att ränteläget är oförändrat.
 • Du hyr bilen av Citroën Finans som äger bilen. Äganderätten till bilen utgör Citroën Finans säkerhet för leasingfinansieringen.

Citroën Finans är ett samarbete mellan Citroën Sverige och Nordea Finans Sverige. Nordea Finans Sverige är kreditgivare.

Fördelar med att leasa bilen

 • Du varken binder kapital eller anstänger ditt företags likviditet genom leasing. Därför är leasing en bra investering som kan frigöra likvida medel för andra ändamål.
 • Leasingavgiften är avdragsgill för ditt företag och avgifterna kan löpande dras av som kostnader i företagets verksamhet.
 • På leasinghyran kan 50 % av momsen lyftas, till skillnad mot om ditt företag köper bilen kontant då inget momslyft är möjligt.
 • Då månadsbeloppet är konstant vid oförändrat ränteläge så underlättas ditt företags budgeterings- och kalkyleringsarbete.

När ditt företag köper en bil på avbetalning så bokförs bilen som en tillgång i balansräkningen och du kan göra avskrivningar och på så sätt balansera företagets resultat. Bilen ägs av ditt företag och fungerar samtidigt som säkerhet för krediten. Fördelar med att köpa bilen på avbetalning:

 • Företaget äger bilen och har då möjlighet till avskrivning på bilen i de egna räkenskaperna. När det går bra för företaget går det att öka avskrivningarna och tvärtom ifall resultatet skulle försämras.
 • Kredittiden anpassas efter bilens värde och värdeminskning vilket innebär att du inte riskerar att ha kvar ett stort lån när bilen blir gammal och dess värde minskat.
 • Ditt företag är inte bundet till finansieringstiden. Krediten kan alltid lösas i sin helhet i förtid.

Prata med din Citroën-återförsäljare för mer information.

Citroën Finans är ett samarbete mellan Citroën Sverige och Nordea Finans Sverige. Nordea Finans Sverige är kreditgivare.


Top