COVID19-information

LÄS MER

WLTP

Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) har skapats för att definiera en helt ny harmoniserad standard för att bedöma utsläpp, bränsleförbrukning och elektrisk räckvidd från lätta fordon.

WLTP kommer att ersätta det tidigare testet ”New European Driving Cycle” som introducerades 1992. Sedan september 2017 har alla nya modeller för marknaden testats enligt WLTP.

Citroen-WLTP

FROM NEDC TO WLTP

De nya WLTP-testernas förhållanden är baserade på en uppskattning av körhållandena ute på riktiga vägar, vilket ger tydligare och mer realistiska värden. WLTP upprättar mycket striktare och mer definierade testförhållanden. De introducerar också höghastighetstest  med en påtagligt längre testtid (nu 30 minuter i stället för 20).

För att upprätthålla mer precisa CO2-utsläppsnivåer, inkluderar de nya testprocedurerna både standardutrustning och all extra utrustning för fordonet. Detta producerar bränsleförbruknings- och CO2-utsläppsvärden enligt aerodynamik, vikt och rullmotstånd.

Detta betyder att för en specifik fordonskonfiguration kommer ett individuellt och specifikt värde att användas snarare än ett allmänt, som tidigare var fallet.

Initialt kommer värdena uppmätta för WLTP bli omräknade till NEDC-värden – detta på grund av att EU har utvecklat en korrelationsteknik för detta syfte, vilket är avsett att hjälpa övergången från NEDC till WLTP. Tidsförloppet för denna fas kommer att bero på respektive lands lagstiftning och därför variera från marknad till marknad.

Från september 2018 måste alla biltillverkare utföra tester enligt WLTP-cykeln för fordon som säljs inom EU och Schweiz, Turkiet, Norge, Liechtenstein, Israel och Island.

SKILLNADEN MELLAN DE BÅDA TESTPROCEDURERNA

NEDC WLTP
Testcykel En testcykel Dynamisk cykel, mer representativ av verklig körning
Cykeltid 20 min 30 min
Cykeldistans 11 km 23.25 km
Faser 2 faser, 66 % urban och 34 % icke-urban körning 4 mer dynamiska faser, 52 % urban och 48 % icke-urban
Medelhastighet 34 km/h 46.5 km/h
Maxhastighet 120 km/h 131 km/h
Påverkan av valfri utrustning Påverkan av CO2 och bränsleprestanda beaktas inte Ytterligare funktioner (som kan skilja sig mellan olika bilar) beaktas
Växellåda Fordonen har fasta växlingspunkter Olika växlingspunkter för olika fordon
Testtemperatur Mäter mellan 20-30°C Mäter på 23°C, CO2 värden korrigerade till 14°C

VERKLIGA KÖRUTSLÄPP

Förutom WLTP är också RDE-tester obligatoriska i EU och Schweiz, Turkiet, Norge, Liechtenstein, Israel och Irland från september 2018. I dessa RDE-tester mäts utsläpp, som kväveoxider (NOx) och dieselpartiklar, direkt på vägen och bestämmer vilka normala utsläppsvärden som realistiskt är att vänta under vardagskörning.
Essais PEMS 2

Vad är WLTP?

Citroen-C4-Cactus-Hatch

WLTP är en förkortning för ”Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure”.

Det är en ny testprocedur som ger en mer realistisk översikt över bränsleförbrukning och CO2-utsläpp som är legalt bindande för alla fordon sedan September 2018. WLTP kommer stegvis att ersätta det tidigare testet NEDC (New European Driving Cycle).

FAQs

Vad är WLTP körcykel?

Vad innebär WLTP för mig?

Vad är RDE?

Vad är Euro 6/EU6?

Vad är selektiv katalytisk reduktion?

Vad är ett partikelfilter?

Vad är WLTP körcykel?

Ett fordons förbrukning och utsläpp beror alltid i slutändan på individuell körstil, vilket har resulterat i att kördata sammanställs för WLTP från hela världen. Dessa data har använts för att definiera fyra representativa faser med olika medelhastigheter: Låg, Medium, Hög och Extra hög.

Inom var och en av dessa faser finns det olika intensiteter av bromsning, acceleration och perioder där fordonet står stilla, allt för att återspegla typiska situationer i vardagens bilkörning. Kombinationen av dessa faser resulterar sedan i vad som kallas “körcykeln.”

 Värdena för bränsleförbrukning kommer att presenteras för fyra olika körförhållanden med en total kombinerad siffra för bensin, diesel, hybrid och plug-in hybridbilar.

Vad innebär WLTP för mig?

Införandet av WLTP kommer att innebära att bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen som anges i bilspecifikationsguiderna kommer att bättre återspegla verklig körning.

Eftersom WLTP tar hänsyn till individuell utrustning i ditt fordon (t.ex. vinterdäck eller glastak) kommer detta dessutom att leda till ännu mer realistiska värden eftersom de är baserade på konfigurationen av just ditt fordon.

Mer realistiska värden kan emellertid också naturligtvis leda till högre förbrukning och CO2-värden för fordon med förbränningsmotorer, och lägre elektisk räckvidd för elfordon (inklusive plug-in hybrider).

 

Vad är RDE?

RDE står för “Real Driving Emission.” Detta är en ny procedur för mätning av föroreningar som kväveoxider (NOx) och dieselpartiklar.

Den viktigaste aspekten av RDE, som namnet antyder, är att mätningen sker på vägar under realistiska körförhållanden och inte i ett laboratorium. En smart anordning känd som ett ”Portable Emission Measuring System” (PEMS) är anslutet till testfordonets avgaser för dessa tester.

 

Vad är Euro 6/EU6?

Euro 6 är namnet på den nuvarande standarden för avgaser för föroreningar. Den definierar lägre maximala värden för partiklar och kväveoxidutsläpp än de tidigare Euro 5-standarderna.

Från september 2018 * kommer EU6c-utsläppsstandarden att bli obligatorisk, och i jämförelse med EU6b specificerar den ännu lägre gränser för innehållet av partiklar i bensinmotorfordon. Samma tröskelgränsvärden gäller för dieselmotorfordon inom cykeln för både EU6b och EU6c.

EU6d-TEMP kommer att införas från september 2019 * och EU6d från januari 2021 *, vilket återigen kommer att sänka tröskelgränsvärdena för antalet partiklar och kväveoxider i linje med RDE.


*Gäller nya fordon. Nya fordonstyper kommer att vara föremål för de nya standarderna för avgasutsläpp ett år tidigare.

Vad är selektiv katalytisk reduktion?

För att ytterligare sänka avgasutsläppsvärdena för ett fordon matas flytande ammoniak – kallad AdBlue® – i dieselmotorns avgassystem. Selektiv katalytisk reduktion (SCR) med AdBlue® reducerar upp till 90 % av kväveoxiderna. Det som återstår är vattenånga, kväve och CO2.

Vad är ett partikelfilter?

Ett partikelfilter reducerar de partiklar som finns i dieselmotorer och bensinmotorer.

 

Top