COVID19-information

LÄS MER

Hållbar mobilitet enligt Citroën

Hållbar mobilitet är en variant av hållbar utveckling. Begreppet omfattar aspekter med kopplingar till transport och mobilitet i allmänhet.
Huvudsyftet är att minska utsläppen av växthusgaser, föroreningar och störande inslag i miljön.
Det finns också en ambition om att bidra till ett förändrat resebeteende.

Top