Hoppa till innehåll
Villkor för Advisor

CGU – AVIS EN LIGNE – CITROËN ADVISOR

1. DEFINITIONER

Termerna nedan har följande betydelse:

"Recension": En recension av kundupplevelsen som lämnas av dig eller en annan användare i egenskap av kund om en återförsäljare som uttrycker din åsikt eller en annan användares åsikt (i tillämpliga fall) avseende kvaliteten på en tjänst som erhållits hos återförsäljaren. Recensionen åtföljs av ett stjärnbetyg.

"Allmänna användarvillkor": De allmänna villkoren för användning av webbplatsen.

"Kundupplevelse": Köp av ett nytt fordon eller besök på verkstad hos återförsäljaren.

"Moderator": En granskningstjänst som utförs av Citroën Sverige

"Återförsäljare": En återförsäljare inom Citroën Sverige som deltar i Citroën Sveriges program för att samla in och publicera recensioner på webbplatsen.

"Betyg": En bedömning av kvaliteten på kundupplevelsen vid köp av en ny bil eller ett besök i verkstaden. Dessa betyg tilldelas av den som skriver recensionen.

"Webbplats": Webbplatsens adress är http://www.citroen-advisor.se.

"Användare": En fysisk person som använder webbplatsen för att skriva eller skicka en recension, eller för något annat syfte.

Du eller din avser dig som användare av webbplatsen.

"Säljare”: av återförsäljare anställd person som har sålt en ny eller begagnad bil (Citroën Select) hos en återförsäljare som önskade delta i Automobiles Citroëns process avseende insamling och publicering av omdömen på webbplatsen.

“Citroën Advisor Säljare”: gäller omdömen om upplevelsen av en återförsäljares säljare vid tidpunkten för köp av ny bil eller begagnad bil (Citroën Select).

2. LÄMNA EN RECENSION

2.1 - spontan recension

a) Citroën Advisor Service:
Användaren kan spontant besöka webbplatsen https://www.citroen-advisor.se/. På denna webbplats kommer användaren att kunna upptäcka genomsnittet av betygen som samlats in av återförsäljaren när det gäller tjänstens kvalitet och antalet recensioner som rör den. För att läsa fler recensioner eller för att skicka in sin egen recension måste användaren klicka på länken "se alla recensioner" som omdirigerar dem till webbplatsen.

När användaren väl har kommit till hemsidan som visas kommer användaren att kunna kontrollera om de publicerade åsikterna avser kvaliteten på tjänsten som tillhandahålls i samband med köpet av ett nytt eller begagnat fordon.

b) Citroën Advisor Fordon:
Användaren kan spontant gå till presentationssidan för varje fordon för att i avsnittet "Kundrecensioner" upptäcka de genomsnittliga betyg som samlats in och antalet recensioner om detta fordon. För att skicka in sin egen åsikt måste användaren klicka på länken "Skicka en åsikt" som omdirigerar dem till åsiktsinlämningsformuläret.

c) För att lämna en recension ska du göra följande:

- Steg 1 : Ge återförsäljaren ett betyg i form av ett antal stjärnor och klicka för att bekräfta betyget. Stjärnorna har följande betydelse:

 • 1 stjärna: Mycket dåligt
 • 2 stjärnor: Dåligt
 • 3 stjärnor: Medium
 • 4 stjärnor: Bra
 • 5 stjärnor: Mycket bra


Skicka dina kommentarer och klicka på "View" för att komma till nästa seg.


- Steg 2: Fyll i följande obligatoriska fält:

 • Förnamn (om namnet ska visas med recensionen)
 • Efternamn (endast första bokstaven visas med recensionen)
 • E-postadress
 • Bilmärke/bilmodell
 • Registreringsnummer
 • Datum för kundupplevelse
 • Postnummer (endast för recensioner som gäller upplevelsen av ett efterförsäljningsbesök)


För att bekräfta din recension måste du godkänna de allmänna användarvillkoren och klicka på "Validate". Du får då ett e-postmeddelande från Citroën Sverige för att bekräfta din e-postadress. E-postmeddelandet innehåller en länk som du måste klicka på för att bekräfta din e-postadress. När e-postadressen är bekräftad skickas recensionen till moderatorn för granskning enligt de principer som beskrivs i artikel 4 nedan. Du kommer att få ett e-postmeddelande där det står om din recension kommer att publiceras eller inte.

2.2 - begäran om recension

a) Citroën Advisor Service och Citroën Advisor Fordon


Användaren kan bli ombedd av Automobiles Citroën att lämna in ett omdöme. Ett e-postmeddelande skickas till användaren senast 45 dagar efter inköpsdatum av den nya bilen eller begagnade bilen (Citroën Select), med erbjudande om att lämna in ett omdöme baserat på upplevelsen av säljaren. E-postmeddelandet innehåller en länk till webbplatsen som är giltig i 30 dagar efter utskicksdatum. För att lämna in ett omdöme måste användaren följa steg 1 och 2 som beskrivs i paragraf 3.1 c) ovan, och godkänna webbplatsens användarvillkor.

Endast ett (1) omdöme per köp av ny bil eller begagnad bil (Citroën Select) får publiceras om inte författaren beslutar att lämna in en andra notis enligt bestämmelserna i stycket nedan.

Automobiles Citroën kan ta ny kontakt med författaren av omdömet för att fråga honom/henne om de önskar lämna in ett andra omdöme. I detta fall har författaren 2 möjligheter: att lämna in ett andra omdöme med tillhörande meddelande (Associated Note) som publiceras under det första omdömet, eller lämna en ett andra omdöme med Associated Note som upphäver det första omdömet och det första meddelandet och ersätter det.

b) Citroën Advisor Säljare:

Användaren kan bli ombedd av Automobiles Citroën att lämna in ett omdöme. Ett e-postmeddelande skickas till användaren senast 45 dagar efter inköpsdatum av den nya bilen eller begagnade bilen (Citroën Select), med erbjudande om att lämna in ett omdöme baserat på upplevelsen av säljaren. E-postmeddelandet innehåller en länk till webbplatsen som

Endast ett (1) omdöme per köp av ny bil eller begagnad bil (Citroën Select) får publiceras om inte författaren beslutar att lämna in en andra notis enligt bestämmelserna i stycket nedan.

Automobiles Citroën kan ta ny kontakt med författaren av omdömet för att fråga honom/henne om de önskar lämna in ett andra omdöme. I detta fall har författaren 2 möjligheter: att lämna in ett andra omdöme med tillhörande meddelande (Associated Note) som publiceras under det första omdömet, eller lämna en ett andra omdöme med Associated Note som upphäver det första omdömet och det första meddelandet och ersätter det.

2.3 – intygande

När du skickar in en recension via webben bekräftar du att :

 • du är införstådd med att du kan bli kontaktat av Citroën Sverige och/eller moderatorn för identifiering och förtydligande, vid behov, och av återförsäljaren för att komma tillrätta med eventuellt missnöje;
 • det inte finns några intressekonflikter, dvs. att du inte har något intresse i eller förknippat med återförsäljaren eller Citroën Sverige (vilket innebär att anställda hos en återförsäljare, Citroën Sverige och PSA Peugot Citroën inte har rätt att skicka in recensioner);
 • kundupplevelsen är din egen personliga upplevelse.

2.4 – insamlad data av automobiles Citroën

Att skydda dina personuppgifter är vår prioritet. Hur vi hanterar dessa uppgifter kan du läsa i vår personuppgiftspolicy.

3. GRANSKNING

Recensioner och svar från återförsäljare granskas av en person innan de publiceras på webbplatsen. Moderatorn läser igenom recensioner och svar och beslutar sen om de ska publiceras eller inte. Moderatorn har åtkomst till din identitet och kan om så behövs kontakta dig för att verifiera recensionen.

Tiden som moderatorn har för granskning är densamma för alla recensioner, positiva såväl som negativa.

Fördröjningen är avsedd att säkerställa att recensioner och svar följer svensk lag och de allmänna användarvillkoren. Recensioner eller svar som inte uppfyller kraven publiceras inte.

Recensioner och svar kan avvisas av moderatorn om:

 • de strider mot gällande lag eller innehåller olämpliga kommentarer, dvs. de är kränkande, ärekränkande, nedsättande, illvilliga, hotande, oanständiga eller stötande eller gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter (och/eller andra varumärken nämns) eller enskildas integritet (t.ex. namngivande av tredje parter utan deras uttryckliga medgivande, kommentarer om utseende eller personlighet, eller andra kommentarer) eller strider mot enskildas juridiska rättigheter (t.ex. tystnadsplikt).
 • de innehåller konfidentiell information (däribland men inte begränsat till namn, telefonnummer, adresser, e-post, VIN-kod, registreringsnummer, kundnummer eller bankuppgifter), nämner webbplatser eller innehåller hyperlänkar eller webbadresser.
 • de handlar om något annat än serviceupplevelsen hos återförsäljaren (t.ex. åsikter om produkten eller tekniska specifikationer, dokumentation och garantipolicy).
 • de är obegripliga (dvs. en följd av ord utan mening, dåligt och obegripligt innehåll, eller skrivet på ett annat språk än engelska).
 • de innehåller värden (dvs. belopp eller procentangivelser) rörande återförsäljarens eller Citroën Sverige:s kommersiella policy (däribland men inte begränsat till pris, förnyelsekostnad, faktura och/eller rabatter).
 • de innehåller en uppmaning till handling eller anmärkningar som kan resultera i civil- eller straffrättsligt ansvar för återförsäljaren eller Citroën Sverige.
 • de innehåller en kommentar som inte är förenlig med betyget eller som är inkompatibel med tjänsten (t.ex. kommentarer om köp av en ny bil när besöket gällde service, och vice versa).
 • de namnger en annan återförsäljare än den som sålde en ny bil eller som utförde servicearbetet (dvs. jämförelse mellan återförsäljare är inte tillåtet).
 • de innehåller konkreta bevis på en intressekonflikt (t.ex. är skrivna av anställda hos återförsäljaren, Citroën Sverige eller PSA Peugeot Citroën).
 • de har gjorts av en representant för ett företag (endast recensioner från privatpersoner är tillåtet).
 • de handlar om en användare som lämnat felaktiga personuppgifter eller inte upplevt kundupplevelsen personligen.
 • det rör sig om en dubblett: samma författare och samma kundupplevelse.


Om din recension avvisas av något av ovanstående skäl kommer du eller återförsäljaren att meddelas via e-post. Om så är lämpligt får du och/eller återförsäljaren möjlighet att skicka en ny recension eller ett nytt svar inom 30 kalenderdagar från datum för kundupplevelsen.

4. PUBLICERING AV RECENSIONER

4.1 publicering av recensioner

a) Citroën Advisor Service:
Antalet recensioner och genomsnittet av betygen för ett försäljningsställe visas på webbplatsen för det aktuella försäljningsstället, tillgänglig på adressen https://reseau.citroen.fr/ för försäljningsstället. Däremot kan detaljerna i anteckningarna såväl som innehållet i yttrandena endast konsulteras på sidan på denna webbplats.

b) Citroën Advisor Fordon:
Antalet recensioner och det genomsnittliga betyget för ett fordon visas på andra Groupe PSA-webbplatser och tillhörande mobilapplikationer.

c) Citroën-rådgivare Säljare:
Antalet recensioner och det genomsnittliga betyget visas på denna sida för varje säljare.

d) Bestämmelser som är gemensamma för Citroën Advisor Service, Citroën Advisor Fordon och Citroën Advisor Säljare. Servicerådgivare, fordon och säljare kommer att läggas ut i sin helhet på webbplatsen, som standard från nyaste till äldsta, senast 30 (trettio) kalenderdagar från datum för omdömets inlämnande. Datum för omdömets inlämnande, datum för kundupplevelsen, säljarens förnamn och efternamn.

Betygsgenomsnittet beräknas enligt följande:

 • Genomsnitt 1 till 1,24 = 1 stjärna
 • Genomsnitt 1,25 till 1,74 = 1,5 stjärnor
 • Genomsnitt 1,75 till 2,24 = 2 stjärnor
 • Genomsnitt 2,25 till 2,74 = 2,5 stjärnor
 • Genomsnitt 2,75 till 3,24 = 3 stjärnor
 • Genomsnitt 3,25 till 3,74 = 3,5 stjärnor
 • Genomsnitt 3,75 till 4,24 = 4 stjärnor
 • Genomsnitt 4,25 till 4,74 = 4,5 stjärnor
 • Genomsnitt 4,75 till 5,0 = 5 stjärnor


Avrundning som används för att beräkna medelpoängen är följande:

 • från 0,01 till 0,49: avrundas nedåt till en decimal
 • från 0,50 till 0,99: avrundas uppåt till nästa decimal

4.2 – rapportera kränkningar

En person kan rapportera en recension eller ett svar från en återförsäljare som uppfattas som kränkande till Citroën Sverige genom att använda chattfunktionen på hemsidan. Uppge fullständigt namn och e-postadress samt orsaken till att recensionen eller återförsäljarens svar bör tas bort.

När ärendet skickats in får moderatorn ett meddelande och denne beslutar därefter om recensionen eller svaret ska tas bort.

Ett e-postmeddelande som förklarar moderatorns beslut skickas till den person som rapporterade kränkningen.

Om innehållet anses kränkande kommer recensionen eller svaret tas bort från webbplatsen och ett e-postmeddelande skickas till dig eller återförsäljaren (efter tillämplighet) med information om varför recensionen eller svaret tagits bort.

4.3 publiceringens varaktighet och arkivering av recensioner

Den som skrivit en recension kan inte ändra kommentarerna efter publicering.

Recensioner ligger kvar på webbplatsen under ett år, om inte den som skrev recensionen begär att den ska tas bort från webbplatsen. I så fall måste personen meddela till kundtjänst via citroën@h1.se, och ange datum för recensionen, eller klicka på länken i det e-postmeddelande som personen erhöll som bekräftelse på att recensionen skulle publiceras.

a) Citroën Advisor Service:
Recensioner om en återförsäljare som genomgår en väsentlig ändring (t.ex. byte av ägare, stängning för arbeten eller totalrenovering, upphörande av verksamheten etc.) kommer att arkiveras och kan därför inte hittas på Internet.

b) Citroën Advisor Fordon:
Recensioner om fordon som inte längre tillverkas kommer att arkiveras, utom i det specifika fallet med nya versioner, för vilka meddelandena före den nya versionen kommer att överföras till den nya modellen.

c) Citroën Advisor Säljare:
Recensioner som gäller säljare som, i synnerhet, inte längre är aktiva hos en Citroën-återförsäljare eller som inte längre vill delta i Citroën Automobiles process avseende insamling och publicering av omdömen på webbplatsen, arkiveras och kommer därför inte att vara tillgängliga på webbplatserna. 

Dessa recensioner kommer dock att ligga kvar i Citroën Sverige´s databas i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

5. ÅTERFÖRSÄLJARENS RÄTT ATT SVARA

Återförsäljaren har rätt att svara på recensioner som publiceras om dem. De kan :

 • lämna uppgifter till recensenten, klargöra eller ge sin version av det som hänt om de inte håller med om innehållet i den publicerade recensionen
 • tacka för recensionen.


Återförsäljarens svar granskas av moderatorn på samma sätt som recensionen. Därför kan återförsäljarens svar avvisas av moderatorn av samma skäl som i artikel 4.

Det granskade svaret ska i enlighet med dessa allmänna villkor publiceras bredvid recensionen inom sju (7) kalenderdagar efter det att det skickades in.

Återförsäljarens svar publiceras på webbplatsen under samma tid som den recension det avser.

6. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Att skydda dina personuppgifter är vår prioritet. Hur vi hanterar dessa uppgifter kan du läsa i vår personuppgiftspolicy.